Bildet under viser Okshornan på Senja.   Information            Troll    Tell a Friend     Om folkedans/gammeldans trykk her og her